Nieobecność Skarbnika Hufca

W dniach 24.08-01.09. nie będę obecna w Gliwicach. We wszelkich sprawach finansowych proszę o kontakt z phm. Sandrą Klonek – członkinią Komendy Hufca ds. finansowych (sandra.klonek@zhp.net.pl).