Służba instruktorska 2018/2019

Informuję, że wnioski w sprawie zaliczenie służby instruktorskiej za okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy składać drogą mailową na adres biuro@gliwice.zhp.pl lub za pośrednictwem formularza do dnia 30 września 2018 r.

Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 4/2019 z dnia 25 sierpnia 2019 roku w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej za rok 2018/2019.

Szczegóły w uchwale Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP.