Nowy rozkaz Komendanta Hufca

Ukazał się nowy rozkaz Komendanta Hufca – L14/2017