Sytuacje intymne w pracy wychowawczej

W dniach 15-17.09.2017 r. w Chorzowie odbyły się warsztaty „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej” zorganizowane przez Centralną Szkołę Instruktorską.

Celem warsztatów, w których wzięli udział phm. Patryk Rempała – Komendant Hufca oraz instruktorzy z naszego Hufca: pwd. Małgorzata Socha i pwd. Michał Kulasek było przygotowanie instruktorów do podejmowania tematyki intymności, poszanowania godności i rozwoju seksualnego w codziennej pracy wychowawczej.