Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Wpisy

Z powodu Wigilii instruktorskiej mój dyżur  w poniedziałek 18.12 odbędzie się w godzinach 16.30 – 17.30.

Jednocześnie przypominam, że do dnia 21.12 (czwartek) należy rozliczyć wszelkie grudniowe wydatki. Dyżur w ten dzień będzie trwał od 17 do 18.

Zapraszamy mieszkańców Gliwic oraz wszystkich chętnych do zabrania Betlejemskiego Światła Pokoju do swoich domów na uroczyste przekazanie Światła, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę:

Podczas XL Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego druh harcmistrz Tomasz Rawski został członkiem Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP.

W piątek 8 grudnia 2017 r. 40. Zjazd ZHP – najwyższa władza naszej organizacji – w trybie głosowania dokonała wyboru Naczelnika i Przewodniczącego ZHP. Dzisiaj (tj. 9 grudnia) Zjazd ZHP dokonał wyboru członków Głównej Kwatery oraz Wiceprzewodniczących.

Poniżej prezentujemy skład, który będzie prowadził ZHP do 2021 roku:

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, która okryła nas smutkiem, na wieczną wartę odeszła nagle hm. Lucyna ANDRYSIAK, zastępczyni komendanta – skarbnik Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, a w latach 1990 – 2014 Komendant Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Druhna Lucyna do końca wypełniła słowa Harcerskiego Przyrzeczenia – służby Polsce i bliźnim  pełniąc służbę na rzecz kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierała ich rozwój, tworzyła warunki do działania, a przede wszystkim dawała przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi.

Harcmistrzynię Lucynę Andrysiak zapamiętamy  jako sprawną organizatorkę i aktywną działaczkę samorządową. Przede wszystkim zaś, w pamięci instruktorek i instruktorów ZHP pozostanie jako dobry Człowiek, do którego zawsze można przyjść po radę.

Rozkaz Specjalny LS.3/2017.

Czas ogłosić start wyjątkowego, jak co roku, X jubileuszowego Konkursu na Instruktora Roku „Pryk”.

Każdy może zgłosić kandydata spośród instruktorów oraz osób pełniących funkcję instruktorską w naszym hufcu. Dziękując za ich służbę, wspieranie w rozwoju, odważne działania czy sumienną pracę.