Rok Harcerski 2018/2019

Informuję, że na stronie został opublikowany harmonogram pracy Hufca na rok 2018/2019.

Przypominam również, że rok harcerski 2018/2019 został ustanowiony przez XIX Zjazd Hufca Rokiem Małych Grup, mając to na uwadze Komenda Hufca uznała, że celem priorytetowym wynikającym z Programu Rozwoju Hufca 2025, podczas zbliżającego się nowego roku będzie:

Drużyny i gromady są prowadzone odpowiedzialnie i zgodnie z Misją ZHP. 
W drużynach dobrze działa system małych grup. Drużynowi pracują z funkcyjnymi. Kadra wspiera rozwój swoich podopiecznych i wychowuje odpowiedzialnych oraz świadomych następców.

Zachęcam abyście planując pracę swoich gromad, drużyn, klubów, kręgów i szczepów uwzględnili tegoroczny cel, dążyli do wzmocnienia pracy małymi grupami oraz posiłkowali się przygotowanym harmonogramem.