Rozkazy L7 i L8

Informuję, że ukazały się rozkazy Komendanta Hufca L7/2022 oraz L8/2022.