Zaślubiny

W imieniu druhny Klaudii oraz druha Karola serdecznie zapraszam społeczność Hufca na uroczystość zaślubin, która to odbędzie się 20 sierpnia o godz. 14:00.