Składki członkowskie – konsultacje

Zapraszam drużynowych i instruktorów na spotkanie ws. podstawowej składki członkowskiej w ZHP.

Kiedy? 29 stycznia 2017 r. (niedziela) o godz. 15:00 w siedzibie Hufca.

Na naszym spotkaniu będziemy chcieli dowiedzieć się ile Waszym zdaniem gromady i drużyny potrzebują pieniędzy na bieżącą działalność, będziemy chcieli uzgodnić propozycje wysokości składki przypadającej Komendzie Hufca oraz Komendzie Chorągwi. Na zakończenie planuję przeprowadzić 3 głosowania:

  • I. wysokość składki dla jednostki – głos decydujący: drużynowi,
  • II.wysokość składki dla Hufca – głos decydujący: drużynowi i instruktorzy,
  • III. wysokość składki dla Chorągwi – głos decydujący: drużynowi i instruktorzy.

Zachęcam do zapoznania się z Uchwałą Rady Naczelnej dot. zmiany w składkach – link.