Zbiórka Wyborcza

Informuję, że Komenda Chorągwi Śląskiej w drodze internetowego głosowania, podjęła w dniu 08.01.2017r. uchwałę nr 74/VIII/2017 w sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej w celu wyboru delegata na Zjazd Nadzwyczajny ZHP.

Komendantka Chorągwi Śląskiej ogłosiła listę uczestników Zbiórki Wyborczej, która odbędzie się 29 stycznia 2017 r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie, posiadających czynne prawo wyborcze na Zbiórce Wyborczej Rejonu 1, obejmującego Hufce: Ziemi Będzińskiej, Czerwionka – Leszczyny, Ziemi Gliwickiej.

phm. Magdalena Bogucka – Zastępca Komendanta Hufca
pwd. Marta Bryzik – drużynowa
phm. Monika Buchalik – Komendantka Szczepu
pwd. Marta Bulla – drużynowa
pwd. Marcin Ciunczyk – drużynowy
phm. Adam Dersiewcz – zastępca przewodniczącego KRH
pwd. Kamil Dobrzański – drużynowy
pwd. Łucja Dybek – drużynowa
phm. Sylwia Dziarmaga – członkini KRH
pwd. Aleksandra Gałeczka – instruktor biura KH
sam. Michalina Gerlic – członkini zespołu ds. promocji i informacji
pwd. Magdalena Glazer – członkini Kapituły Stopni Wędrowniczych
pwd. Ewa Gnat – drużynowa
sam. Agata Gorszanów – drużynowa
hm. Adam Grzesiczek – członek Sądu Harcerskiego Chorągwi
ćw. Michał Hupsch – drużynowy
phm. Marta Janczewska – członkini Komisji Stopni Instruktorkich
phm. Michał Janerka – członek Komendy Hufca
pwd. Alicja Janicka – Komendantka Harcerskiego Kręgu Akademickiego
HO Radosław Jasiński – drużynowy
hm. Andrzej Jaśniok – członek Komisji Stopni Instruktorskich
phm. Łukasz Jurkiewicz – drużynowy
pwd. Sandra Klonek – drużynowa
hm. Magdalena Kobryń – zastępca przewodniczącego KRH
phm. Barbara Kosmalska – drużynowa
pwd. Klaudia Kotowicz – drużynowa
HO Paulina Król – Księgowa Hufca
ćw. Kuba Krzywy – drużynowy
ćw. Wojciech Kwoczak – Szef Biura Komendy Hufca
pwd. Weronika Maciak – drużynowa
pwd. Marta Małek – członkini Kapituły Stopni Wędrowniczych
pwd. Antonina Mielcarek – Skarbnik Hufca
phm. Katarzyna Moskała – Zastępca Komendanta Hufca
pwd. Emilia Nikiel – Komendantka Szczepu
ćw. Wojciech Olejko – drużynowy
pwd. Dariusz Opoka – drużynowy
pwd. Anna Pielecka – drużynowa
pwd. Elżbieta Płonka – członkini Komendy Hufca
ćw. Szymon Przystasz – członek zespołu ds. promocji i informacji
pwd. Jacek Rakotny – członek Komendy Hufca
hm. Tomasz Rawski – Przewodniczący KRH
phm. Patryk Rempała – Komendant Hufca
pwd. Jacek Rotkegel – drużynowy
ćw. Adam Sankowski – instruktor biura KH
pwd. Ewa Seweryn – Komendantka Szczepu
ćw. Dawid Siemieniaka – drużynowy
pwd. Damian Sifczyk – członek KRH
pwd. Małgorzata Socha – Komendantka Szczepu
pwd. Jagoda Szyjkowska – drużynowa
pwd. Joanna Śmieja – drużynowa
pwd. Magdalena Śmieja – drużynowa
HO Marta Tkacz – drużynowa
pwd. Dawid Wiater – drużynowy