Spotkania przedzjazdowe

W związku ze zbliżającym się Zjazdem Hufca, serdecznie zapraszam na spotkania przedzjazdowe, które odbędą się w siedzibie Hufca.

  • 25 maja – 18:00 – spotkanie z kandydatami na funkcje komendanta hufca
  • 6 czerwca – 18:00 (po odprawie drużynowych i instruktorów) – spotkanie dotyczące sprawozdań, projektów uchwał, przebiegu Zjazdu