XXIV Zjazd Hufca

Informujemy, że ukazała się uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 4/2023 z 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zwołania XXIV Zjazdu Zwykłego Hufca. XXIV Zjazd Zwykły Hufca odbędzie się 24 czerwca 2022 roku o godz. 9:00 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach przy ul. Okrzei 20. 

Zgodnie z decyzją Komendanta Hufca projekty uchwał na zjazd mogą wnosić ustępujące władze lub uczestnicy zjazdu z głosem decydującym, przekazując je właściwemu komendantowi w terminie do 2 czerwca 2023 roku. 

Przypominamy, że w zjeździe hufca z głosem decydującym biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, a także instruktorzy pełniący funkcje przybocznych w gromadach i drużynach, mający przydział służbowy do hufca i opłaconą podstawową składkę członkowską. Informuję również, że wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu hufca z głosem decydującym zjazdu zgłasza się niezwłocznie do komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po rozpoczęciu zjazdu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników z głosem decydującym podejmuje nadzorujący zjazd. Lista uczestników Zjazdu została opublikowana w rozkazie Komendanta Hufca L5/2023.

Przypominamy, że kandydatami w wyborach na funkcję komendanta hufca – mogą być jedynie osoby, które zostały zgłoszone przez uczestnika zjazdu z głosem decydującym, wraz z pisemną zgodą kandydata do komendanta hufca na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zjazdu. Zgłoszeń tych dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie ZHP lub osobiście. W przypadku zgłoszenia elektronicznego wystarczającym potwierdzeniem zgody na kandydowanie jest skan zgody z podpisem lub wyrażenie zgody bezpośrednio przez kandydata w wiadomości wysłanej z jego konta w domenie ZHP.

Więcej informacji na stronie Zjazdu.